Svenskspråkiga böcker:

Säljare:

BIBLIOTECA LAESTADIANA

BOX 137

SE-95323 HAPARANDA

Tel. +46 (0)70 582 09 02

www.bibliotecalaestadiana.se

 

1. L. L. LAESTADIUS - NYA EVANGELIEPOSTILLAN 1999

Det är en nyöversättning av den av Boreman utgivna Evangeliepostillan 1956. Den är översatt från originalmanuskript, och har markerat alla rader och ord som saknas i Boremans utgåva med blå text. Alla ord och uttryck som Boreman ändrade i sin utgåva har korrigerats, och markerats. Fotnot till alla avvikelser finns. Några predikningar är utbytta, då original saknas.

79 predikningar för hela kyrkoåret.

Antal sidor: 436

Pris: 16E / 150,00 SEK

ISBN: 91 973 307 1-X

 

2. LAESTADIUS - ENS ROPANDES RÖST I ÖKNEN / HUUTAVAN ÄÄNI KORVESSA

Laestadius tidskrift, utgiven 1994, i en kombinerad svensk/finsk utgåva. Den svenska texten är i enlighet med originalet, och den finska texten, som är nyöversatt finns parallellt med den svenska. Nyöversättningen till finska har gjorts av Hannu Rautianen.

Antal sidor: 511

Pris: 28,5E / 266,00 SEK

ISBN: 952-90-5549-8